หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม The 10th Bali Democracy Forum (BDF) ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

13 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1165)

ตามที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพการประชุม The 10th Bali Democracy Forum (BDF) ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน
1.1 ทางการอินโดนีเซียเปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
1.2 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://bdf.kemlu.go.id/
1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร
(2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน 3 เดือน และ
(4) รูปถ่ายดิจิทัล 2 รูป
 
2. การตรวจลงตรา
ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ) สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ 30 วัน ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยตรงที่ media.bdf@kemlu.go.id และ fasmed.kemlu@gmail.com
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์