หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.ดิจิทัล หารือกับผู้แทนการค้าแห่งสหราชอาณาจักร สร้างความร่วมมือด้าน ICT

10 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 852)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมหารือกับนายพอล สคัลลี่ (Mr. Paul Scully MP) ผู้แทนการค้าประเทศเมียนมา ประเทศบรูไน และประเทศไทย แห่งสหราชอาณาจักร และสมาชิกรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะผู้แทน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นในด้านความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease doing business) ซึ่งจัดอันดับโดยธนาคารโลก (World Bank) พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินโครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลของประชาชนในเขตเมืองและชนบทของประเทศ
 
นอกจากนี้ ยังได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการและดำเนินงานด้าน Cyber Security รวมถึงโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การเชื่อมโยงโครงข่าย Submarine Cable และโครงการ Smart City ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จะมีคณะผู้แทนภาคธุรกิจจากสหราชอาณาจักร เดินทางมายังประเทศไทย จึงอาจเป็นโอกาสอันดีที่จะได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในอนาคต
 
 
 
ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์