หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คมนาคม เร่งปี 2561 โครงการโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน เชื่อมโยงระหว่างกัน

10 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1218)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยในปี 2561 กระทรวงมีแผนลงทุนใหม่ 8 โครงการ มูลค่า 1.03 แสนล้านบาท และแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน EEC 103 โครงการ มูลค่ารวม 7.45 แสนล้านบาท
 
รวมถึงการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-ระยองด้วย ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าเส้นทางต่างๆ ได้ดำเนินงานตามแผน เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่าง TOR คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี 2561 ส่วนรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม- ตลิ่งชัน คาดจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการได้ในปลายปีนี้หรือต้นปี 2561 จะก่อสร้างได้ปลายปี 2561 ส่วนรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลืองและสีส้มตะวันออก
 
คาดว่าสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้และจะเร่งขยายสนามบินที่จังหวัดกระบี่ พังงา และจังหวัดอุดรธานี พร้อมยกระดับสนามบินขอนแก่น ให้เป็นสนามบินนานาชาติ โดยประเมินว่าในปี 2561 อุตสาหกรรมการบินจะเติบโตมากขึ้น หลังไทยได้ปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 
อย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ เปิดโอกาสในการเดินทางประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์