หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ CLMV ผลักดันการจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน

10 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1752)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งเดินหน้าผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยออกสู่ตลาดโลก เนื่องจากความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราการเติบโตสูงเกินกว่าร้อยละ 10 ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์ จึงวางเป้าหมายเพิ่มมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปัจจุบันมูลค่าตลาดสินค้าอินทรีย์อยู่ที่ 2,700 ล้านบาท โดยจะใช้นโยบายประชารัฐในการเข้าไปส่งเสริมและผลักดันการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเน้นการส่งเสริมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
 
สำหรับพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันมีประมาณ 300,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดและมีฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานประมาณ 13,154 ฟาร์ม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศและส่งออกเป็น 60:40 จากปัจจุบันมียอดการบริโภคในประเทศอยู่ที่ 1,600 ล้านบาท และยอดส่งออกประมาณ 1,100 ล้านบาท ทั้งนี้หากสามารถเพิ่มสัดส่วนการตลาดได้เชื่อว่าจะช่วยให้พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า กระทรวงพาณิชย์ มีแผนการที่จะขยายตลาดและความร่วมมือในการผลิตและค้าขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศอาเซียน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ของอาเซียน
 
โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กับกลุ่ม CLMV ตลอดจนการผลักดันความร่วมมือระหว่างสมาคมเกษตรอินทรีย์ของประเทศในอาเซียน หลังจากที่ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งสหพันธ์เกษตรอินทรีย์อาเซียน ซึ่งจะทำการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอินทรีย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกษตรอินทรีย์ของอาเซียนเติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์