หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ชี้แจงการจัดทำตารางข้อผูกพันภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ATISA)

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1430)

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประธานการประชุมการจัดทำตารางข้อผูกพัน ภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ (8 พ.ย.60 เวลา 09.45 น). เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูล ข้อกฎหมาย ประกอบการจัดทำตารางข้อสงวนด้านการลงทุนแก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การบริการทุกสาขา
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการชี้แจงการให้ข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน การบริการทุกสาขาในภาพรวม และจะชี้แจงโดยละเอียดเป็นรายสาขาให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ การจัดทำข้อมูลข้อกฎหมาย เพื่อประกอบการจัดทำตารางข้อสงวนด้านการลงทุนให้แต่ละหน่วยงานระบุสาขาบริการหรือสาขาการลงทุนที่รับผิดชอบ ระดับการบังคับใช้กฎหมาย หลักการที่คาดว่าอาจขัดกับความตกลง (Type of Obligation) หรือกฎหมายที่การปฏิบัติมีความแตกต่างระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ โดยให้ระบุกฎหมายสำหรับการปฏิบัติที่แตกต่างกันตามสาขาที่หน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ให้การปฏิบัติกับคนต่างชาติประเทศหนึ่งดีกว่าอีกประเทศหนึ่ง การกำหนดให้ต้องมาจัดตั้งธุรกิจหรือสาขาหรือสำนักงานในไทยก่อน จึงจะทำการลงทุนได้ การกำหนดให้ต้องใช้หรือซื้อวัตถุดิบหรือบริการอื่นใดในประเทศก่อน จึงจะทำธุรกิจหรือลงทุนได้ การกำหนดให้ต้องถ่ายทอดเทคโนโลยี การกำหนดให้ต้องจ้างคนไทย การกำหนดว่าผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องเป็นคนไทยเป็นสัดส่วนต่อต่างชาติกี่คน การกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำของต่างชาติ การกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้น การผู้ลงทุนต่างชาติ การกำหนดประเภทนิติบุคคลสำหรับต่างชาติ การครอบครองทรัพย์สิน เป็นต้น
 
การจัดทำตารางข้อมูลข้อกฎหมายเพื่อประกอบการจัดทำตารางข้อสงวนด้านการลงทุนในครั้งนี้ นอกจากจะนำไปประกอบการจัดทำตารางข้อผูกพัน ภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสามารถนำไปเป็นข้อมูลในระดับต่างๆได้อีก เช่น ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์