หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและเมียนมาตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ดี

9 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1155)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อู มโย มยินตาน (H.E. U Myo Myint Than) เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
ความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย –เมียนมา ที่มีพัฒนาการในเชิงบวกมาโดยตลอด เห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งฝ่ายไทยยืนยันความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไป เพื่อให้ทั้งสองประเทศเติบโตไปข้างหน้าร่วมกัน ทั้งนี้ ในปี 2561 จะครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ฝ่ายไทยจึงสนับสนุนให้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่สอดคล้องกับวาระครบรอบดังกล่าว โดยรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ด้านเศรษฐกิจ ฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงความสำคัญในความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ

สถานการณ์ในรัฐยะไข่ เอกอัครราชทูตเมียนมาฯ แสดงความขอบคุณทางการไทยที่ให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่เมียนมาต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่าประชาคมโลกต่างให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนให้เมียนมาแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่อย่างยั่งยืน

ด้านแรงงาน ฝ่ายไทยแสดงความขอบคุณที่เมียนมาให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานมายังไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศ

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ไทยและเมียนมารักษาปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเช่นนี้ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ จะประสบความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แนบแน่นกว่าที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลไทยจะให้ความร่วมมือกับเอกอัครราชทูตเมียนมาฯ อย่างเต็มที่ เพื่อความเป็นปึกแผ่นของอาเซียนและความเจริญในภูมิภาคต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์