หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อันดับความยาก-ง่ายในการทำธุรกิจไทย ดีขึ้น 20 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 26

7 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1509)

ธนาคารโลกได้แถลงผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ Doing Business 2018 ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีการปรับปรุงดีที่สุด (The most notable improvements) ขยับขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 20 อันดับ มาอยู่ที่อันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งถือเป็นผลงานสำคัญที่เกิดจากการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่สะท้อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
 
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ (ก.พ.ร.) กล่าวว่า ไทยมีผลคะเเนนรวมทุกด้านอยู่ที่ 77.44 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ที่ได้ 72.53 คะเเนน มีตัวชี้วัดที่มีอันดับเพิ่มขึ้น ถึง 6 ด้าน ได้แก่ การเริ่มต้นธุรกิจ/การชำระภาษี การได้รับสินเชื่อ/การขอใช้ไฟฟ้า/การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และการคุ้มครองผู้ลงทุน
 
ซึ่งการปรับอันดับในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์สำคัญของประเทศไทยในรอบ 14 ปีนับตั้งแต่มีการจัดทำรายงานของธนาคารโลกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อกันลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความสะดวกในการทำธุรกิจ
 
ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การปรับอันดับของประเทศไทยในครั้งนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทยต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศ ถือเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงประเทศไทยมีการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากนี้ไทยจะต้องเดินอย่างมีเป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะประเทศต่างๆ ยังคงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง หากใครหยุดก็ต้องโดนแซงหน้าเป็นธรรมดา การจัดอันดับ Doing Business ในปีนี้ที่ไทยก้าวกระโดดมาถึง 20 อันดับ เป็นผลจากความ จริงจังของภาครัฐ ความร่วมมือของภาคเอกชนซึ่งทำให้เห็นว่าถ้าคนไทยร่วมกัน คิดจะทำเราทำได้ และทำดี นี่คือสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่าการปฏิรูปประเทศได้เริ่มส่งผลของมันแล้ว
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์