หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์เชิญผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย หวังขยายช่องทางตลาดข้าวหอมมะลิ – ข้าวสีไทยเพิ่มเติม

2 พฤศจิกายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 914)

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทย โดยผลการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาทำให้ไทยสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงกลับคืนมาหลังจากสูญเสียให้กับประเทศคู่แข่งสำคัญ และปัจจุบันไทยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในฮ่องกงได้ถึงเกือบร้อยละ 70 โดยในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน) ของปี 2560 นี้ ไทยส่งออกข้าวไปยังฮ่องกงแล้ว 124.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
"กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุกร่วมกับสมาคมพ่อค้า/ผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทั้งการจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวไทย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการรับรองคณะผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย นอกจากการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นหลักแล้ว ปัจจุบันผู้นำเข้าฮ่องกงยังให้ความสนใจนำเข้าข้าวไทยชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวสุขภาพ และข้าวออร์แกนิก เพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพด้วย”
 
สำหรับกิจกรรมสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 นี้ ได้แก่ การจัดเจรจาธุรกิจสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้นำเข้าข้าวจากทั่วโลกกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง นำคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงรายสำคัญนำโดยประธานสมาคมผู้ค้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2560 รวมจำนวน 37 ราย เพื่อเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการข้าวไทยเกือบ 100 ราย ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 
คณะผู้แทนการค้าข้าวจากฮ่องกงเดินทางมาในครั้งนี้จะมีการลงนามความตกลง MOU ระหว่างบริษัท 759 Store ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่และซุปเปอร์มาเก็ตที่มี 224 สาขาทั่วเกาะฮ่องกง กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสั่งซื้อข้าวหอมมะลิไทย ข้าวกล้อง ข้าวออร์แกนิก และข้าวไรซ์เบอร์รี่ รวมจำนวน 14,000 ตัน สำหรับช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม – กันยายน) ของปี 2560 นี้ ไทยส่งออกข้าวมูลค่ารวม 3,578.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยส่งออกไปยังฮ่องกงมูลค่า 124.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 1.16 ฮ่องกง จัดเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญเป็นอันดับที่ 7 ของไทย ในขณะที่ตลาดส่งออก 6 อันดับแรก ได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ แคเมอรูน และโกตดิวัวร์ ตามลำดับ
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์