หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กองทัพเรือจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

31 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1102)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับหน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพ สนับสนุนกองทัพเรือจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน เพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพไทยอย่างเต็มที่
 
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ได้มีการหารือถึงการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ที่กองทัพเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 22 เดือนพฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทยา อำเภอสัตหีบ และพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้หน่วยขึ้นตรงและเหล่าทัพสนับสนุนกองทัพเรือในการดำเนินงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพไทย และความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน ซึ่งเป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของอาเซียน ที่มีพัฒนาการของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นระหว่างกันในการดำรงไว้ซึ่งความเป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มีผลต่อความสงบสันติสุขของภูมิภาคร่วมกัน
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์