หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรีย้ำไทยพร้อมเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

31 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1157)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562
 
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภากลาโหมได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งปี 2562 ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียน โดยกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบกิจกรรมของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (หรือ ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (หรือ ADMM - Plus)
 
ทั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประธานในการประชุมได้กำชับให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติ โดยใกล้ชิดกับกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และส่วนราชการอื่นนอกกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบโดยตรงและในส่วนที่สนับสนุนส่วนราชการอื่น
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์