หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ศูนย์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – ROK CENTRE)

30 ตุลาคม 2017

ศูนย์อาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – ROK CENTRE) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในวาระการฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – ROK CENTRE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ สนับสนุนส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อบุคคล
 
ศูนย์อาเซียน –สาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินงานจัดโครงการและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้า การลงทุน เป็นต้น
 
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ได้ริเริ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี 2532 และได้ยกระดับเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในลำดับที่ 4 ในปี 2534 ถัดจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและจีน สาธารณรัฐเกาหลีได้สนับสนุนบทบาทของอาเซียน ส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนในฐานะประเทศคู่เจรจา
 
และจากการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 18 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในที่ประชุมมีการส่งเสริมให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี ฉบับใหม่ (2559-2563) โดยผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีปัก กัน-ฮเย แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และเห็นพ้องให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
 
 
ที่มา ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ โครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนเกาหลี (ASEAN Media People’s Visit to Korea 2017)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์