หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แอพพลิเคชัน ความรู้เศรษฐกิจไทย

25 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1463)

เศรษฐศาสตร์ไม่ต่างจาก ยาขม สําหรับประชาชนทั่วไปด้วยความที่มีเนื้อหาที่กว้างขวางและซับซ้อนจนกลายเป็นปัญหาในการสื่อสารกับคนไทยส่วนใหญ่ กระทรวงการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จึงได้นําแนวทางการจัดทํา BIG DATA หรือการรวมรวมฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาจัดทําเป็นฐานความรู้ฉบับพกพาผ่าน 2 แอพพลิเคชันคลังเศรษฐกิจ และ MOF TAX CLINIC เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจอย่างเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 
การเข้าถึงความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมเรื่องเงินๆทองๆ ในชีวิตประจําวันไปจนถึงระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน และมีคําศัพท์เฉพาะจนยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจได้ ทั้งๆที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและส่งผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างนับตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน อย่างการเสียภาษี ราคาสินค้าอัตราค่าจ้างแรงงาน รวมไปถึงปัญหาระดับโลก อย่างความผันผวนของค่าเงินกระทรวงการคลังจึงพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ หรือ BIGDATA จัดทําเป็นแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ในชื่อ "แอพฯความรู้เศรษฐกิจไทย" หรือ DATA BANK ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจทุกมิติ
 
"ประโยชน์นี้มีเยอะมากข้อมูลด้านเศรษฐกิจเชิงลึกก็มีทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องการเงินการคลัง ด้านภาษี เรื่อง MACRO ภาคมหภาค บทความที่สําคัญๆ ที่น่าสนใจ มีวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องของ กูรูเศรษฐกิจมาตรการด้านเศรษฐกิจที่ออกมาใหม่ๆ ในข้อมูลตรงนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเราออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต การดําเนินธุรกิจ"
 
แอพพลิเคชัน คลังเศรษฐกิจยังมีเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่สามารถเข้าใจได้ง่าย อาทิ ศัพท์เศรษฐกิจฉบับชาวบ้าน/การ์ตูนเศรษฐกิจขนาดสั้นอีกทั้งยังมีข้อมูลมาตรการทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถเกาะติดสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิดตอบโจทย์ทั้งนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป
 
นอกจาก แอพพลิเคชันให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจที่จะแบ่งออกเป็น เมนูต่างๆ ตามรายละเอียดของเนื้อหาที่ชัดเจนแล้ว "แอพฯความรู้เศรษฐกิจไทย" อีกเรื่องสําคัญที่คนไทยต้องรู้ ก็คือ เรื่องของภาษีซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้พัฒนาแอพพลิเคชัน TAX CLINIC ให้เป็นฐานข้อมูล ความรู้ด้านภาษี ฉบับพกพา "
 
แอพพลิเคชัน MOF TAX CLINIC ถือเป็นคลังภาษีแบบครบวงจรที่แสดงรายละเอียดข้อมูลภาษีน่ารู้ถึง 105 รายการรวมไปถึงเกร็ดความรู้ในการทําธุรกิจตั้งแต่การจัดหาทําเลที่ตั้ง ข้อแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแต่ละประเภทซึ่งจะทําให้การประกอบธุรกิจเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
 
"ถ้าเราจะทําธุรกิจด้านใดก็ตามธุรกิจแต่ละประเภทเกี่ยวโยงกับภาษียังไงบ้างแล้วต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้เป็นผู้เสียภาษีที่ดีไม่มีปัญหาทางด้านภาษี ให้ความรู้ด้านภาษีคืออะไร TAXCLINIC เพื่อประกอบข้อมูลการดําเนินธุรกิจนักศึกษานักเรียน ก็จะรู้ข้อมูลพื้นฐานทางด้าน ภาษี"
 
การพัฒนาแนวทางการจัดเก็บข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่เป็นระบบ ให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ในหลายภาคส่วนจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้หน่วยงานต่างๆ สื่อสารกับประชาชนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์