หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมด้านความร่วมมือ

23 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1656)

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมด้านความร่วมมือ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับโลก พร้อมส่งมอบระบบการสื่อสารสายตรงระหว่างกัน เพื่อร่วมสร้างความสงบสุขในภูมิภาค

 

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 11 โดยฝ่ายไทยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมประชุมระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2560 ณ เมืองปัมปังกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง 10 ประเทศสมาชิกและเลขาธิการอาเซียนได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคง และติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมา

 

ขณะที่พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกชาติสมาชิกอาเซียน ได้จัดผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งได้นำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงพัฒนาการและแผนงานในห้วงต่อไปของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน ที่จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงกลาโหมของไทย

 

ภายหลังการประชุม ที่ประชุมได้มีพิธีส่งมอบระบบการสื่อสารสายตรงของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อจากนั้นได้ให้การรับรองเอกสารแนวความคิดของความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และได้ลงนามในปฏิญญาร่วมด้านความร่วมมือ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับโลกที่ประกาศรับรองแผนปฏิบัติงาน 3 ปี ( 2560 - 2562 ) โดยเน้นการคงไว้ซึ่งความสงบสุข เสถียรภาพ ความปลอดภัยและอิสรภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและขีดความสามารถทางทหาร ตอบสนองต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการส่งกำลังบำรุงร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกันของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน รวมถึงการดำเนินงานร่วมกัน โดยเน้นย้ำแสดงออกถึงการสนับสนุนและความจำเป็นในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

 

 

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์