หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือเอเชีย

20 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1027)

กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานในกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Workshop on Energy) ภายใต้หัวข้อ "ACD Energy Action Plan: Towards Global Energy Challenges” ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยการประชุมดังกล่าวจะจัดต่อจากการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 7 (7th Asian Ministerial Energy Roundtable-AMER) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมด้านพลังงานในกรอบ ACD แล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2560 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การประชุม AMER และ ACD Workshop ที่จะมีขึ้นในครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมภายใต้สาขาพลังงาน และจะเป็นกิจกรรมแรกของไทยหลังจากที่ได้ประกาศเป็น Co-Prime Mover ด้านพลังงานที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อ ACD Energy Action Plan ซึ่งผลลัพธ์จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 7 "พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” และแนวทางตามข้อตกลงปารีสซึ่งไทยเป็นประเทศภาคี รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของไทยด้านพลังงานสะอาด (clean energy) ด้วย
 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจะมีการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ "Progress on Sustainable Energy in Pacific Region” โดยผู้แทนจาก UNESCAP รวมทั้งมีการอภิปรายพิเศษจากผู้แทนของหน่วยงานจีนภายใต้หัวข้อ "Contribution of China’s One Belt One Road to ACD Energy Challenges” และผู้แทนของหน่วยงานด้านพลังงานญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อ "Green Energy”
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์