หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 24 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

20 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1051)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 24 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2560 ณ เมืองฮอยอัน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนจากสมาชิกเอเปก จำนวน 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุมด้วย

แนวคิดหลัก (Theme) ของการประชุม APEC FMM ในครั้งนี้ คือ "การเสริมสร้างพลวัตใหม่และการสร้างอนาคตร่วมกัน” (Creating New Dynamism, Fostering Shared Future) โดยจะหารือใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1. สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกและภูมิภาค
2. การป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายกำไรไปต่างประเทศ (Base Erosion and Profit Shifting)
3. การลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐาน (Long - term Investment in Infrastructure)
4. การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Financing and Insurance) และ
5. การเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ของสมาชิกเอเปก
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกจะมีการหารือเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความมีเสถียรภาพของหนี้สาธารณะ (Fiscal Consolidation and Public Debt Sustainability) อีกด้วย

การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในครั้งนี้นอกจากจะได้มีการหารือในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังระหว่างสมาชิกเอเปกแล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยจะได้นำเสนอแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ของรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 24 ให้ทราบต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
          กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์