หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
เทศกาล FLY Film Festival 2017 ปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

13 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1647)

คณะสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมงานพิธีเปิดเทศกาล FLY Film Festival 2560 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN Media People’s Visit to Korea 2017) ในหัวข้อการเชื่อมโยงเอเชียโดยวัฒนธรรม (Asia, Connected by Culture) เพื่อสร้างความเข้าใจและเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว่างประชาชนอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว(13ต.ค.60) เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
 
FLY Film Festival จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2555 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทยในปี 2556 ตามด้วยเมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชาตามลำดับ และในปี 2560 ที่เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี เป็นการจัดงานครั้งที่ 6 โดยการหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โครงการ FLY เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมืออาเซียนเกาหลี โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับภาพยนตร์ปูซานและคณะกรรมการเครือข่ายภาพยนตร์เอเชีย
 
โครงการ FLY มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจากจุดเริ่มต้นจนจบกระบวนการสร้างภาพยนตร์และนำเสนอผลงานตามที่ได้รับการฝึกอบรมมา ได้เรียนรู้วิทยาการการสร้างภาพยนตร์จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในวงการ ให้กับเยาวชนผู้มีความสามารถและสนใจในการสร้างภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมและนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศและภูมิภาคของตนต่อไป
 
 
 
 
ที่มา ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
โครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนเกาหลี (ASEAN Media People’s Visit to Korea 2017)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์