หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ เมืองปูซาน ASEAN Culture House in Busan

13 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2566)

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ เมืองปูซาน เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ตรงกับวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนสร้างขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประชาคมอาเซียน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนประเทศแรกที่จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้น
 
ภายในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ประกอบไปด้วย สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ การสัมมนา การแสดงคอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน
 
ในส่วนของการแสดงนิทรรศการอาเซียน ได้จัดแสดงความเป็นมาของประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน เช่น ประเพณีการแต่งงาน ข้าวของเครื่องใช้ประกอบในพิธีการสู่ขอจนกระทั่งถึงพิธีแต่งงาน เครื่องแต่งกายประจำชาติในพิธีแต่งงานจัดแสดงตั้งแต่เครื่องแต่งกายของเด็ก ผู้หญิง ผู้ชายของประเทศสมาชิกอาเซียน
 
นิทรรศการได้นำศิลปะในแต่และแขนงของแต่ละประเทศมาจัดแสดงเป็นรายประเทศ โดยดึงศิลปะแขนงที่ประเทศสมาชิกมีความโดดเด่นในด้านนั้นมาจัดแสดง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง เช่น ของประเทศไทยได้นำการทำหัวโขน การแกะสลักดอกไม้ที่แสดงถึงความวิจิตรและความประณีตตามแบบของงานศิลปะไทย
 
การนำเสนอนิทรรศการจัดแสดงในรูปแบบที่หลากหลายมีความทันสมัยสร้างความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดีย การจัดให้มีตู้บรรยายเกี่ยวกับประเพณีแต่งงานเป็นภาษาต่างๆ การฉายภาพยนตร์สามมิติ ซึ่งผู้ชมสามารถชมภาพเสมือนจริงผ่านจอวีอาร์และรีโมทบังคับเหมือนเราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ สร้างความสนุกสนานในการรับชม
 
 
 
ที่มา ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
โครงการสื่อมวลชนอาเซียนเยือนเกาหลี (ASEAN Media People’s Visit to Korea 2017)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์