หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยยืนยันพร้อมร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค

10 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1114)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ นาย Mathew Fox กรรมการบริหารกลุ่มออกเสียงของออสเตรเลียประจำ ADB ที่นำกลุ่มคณะกรรมการบริหารธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยพร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ 3 กับ ADB ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาภาคเอกชนและการรวมตัวในภูมิภาค ซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หวังว่า ADB จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจัดทำร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ พร้อมไปกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมให้ไทยเป็นแกนกลางการพัฒนาของภูมิภาค
 
ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณ ADB ที่สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานของไทย เช่น สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) ในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย "จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และ "เติบโตและแข็งแกร่ง ไปด้วยกัน"
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์