หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
Medical Hub ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางสุขภาพโลก

6 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 4330)

Medical Hub หรือ การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลปัจจุบันเตรียมผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากการแพทย์และบริการของไทยต่างได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมขยายระยะเวลาพำนักให้กับหลายประเทศ พร้อมกับเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามนโยบาย Medical Hub เพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบัน รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการเห็นขีดความสามารถของประเทศในด้านสุขภาพ และยกระดับมาตรฐานกับการดูแลสุขภาพในเชิงของการท่องเที่ยวต่อยอดสู่การสร้างอาชีพ สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลที่ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ภายในระยะ 10 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 - 2568
 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับและได้มาตรฐานระดับโลก กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือ Wellness Hub ที่เป็นการบริการอย่างครบวงจร การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ หรือ Medical Service Hub ที่ต่อยอดกับระบบสปา ระบบการทำงานเพื่อสร้างสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและเป็นจุดหนึ่งที่หลายประเทศเข้ามาใช้บริการ การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย หรือ Academic Hub ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือ Product Hub นอกจากนั้น คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ยังได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทย ทั้งในกลุ่มพักได้ไม่เกิน 90 วัน และกลุ่มพำนักระยะยาว Long Stay Visa อีกด้วย
 
ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งรับผิดชอบดูแลด้านการท่องเที่ยว ได้เตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ยั่งยืน ในหัวข้อกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงการเเพทย์และสุขภาพ Medical and Wellness Tourism รวมถึงงาน Medical Hub Expo 2018 เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและนำรายได้มาสู่ประเทศได้ในอนาคต
 
ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามามากที่สุดในโลก และด้วยการแพทย์และการบริการที่เป็นที่ยอมรับและประทับใจของนักท่องเที่ยว การยกระดับและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ถือเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถสร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงการแพทย์ของประเทศ สร้างความได้เปรียบของประเทศกับการเป็นศูนย์กลางด้าน Medical Hub ในภูมิภาค
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์