หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยชูจุดยืนร่วมแก้ปัญหามลพิษทางทะเลด้วยแผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษระยะยาว

6 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1322)

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความยั่งยืนของทรัพยากรทะเล หรือ Our Ocean Conference ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สาธารณรัฐมอลตา ว่า การประชุมดังกล่าวถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้นำทั่วโลกทั้งจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพบกันเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษทางทะเล ตลอดจนรับมือผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทะเลและมหาสมุทร ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดหลักของงาน คือ มหาสมุทรคือชีวิต หรือ "An Ocean for Life” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละประเทศร่วมดำเนินการลดมลพิษทางทะเลการจัดการทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืนลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตั้งเขตรักษาพันธุ์ทางทะเล
 
ทั้งนี้ ผู้แทนประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในเวทีครั้งนี้ แสดงจุดยืนว่าประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูปงานด้านประมงและแรงงานในทุกมิติ และครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับระหว่างประเทศ การปฏิรูปโครงสร้างทางกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการประมงของไทย เพื่อเป้าหมายให้มีความยั่งยืนในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารทะเลของไทยมีความปลอดภัยและยั่งยืน ขณะเดียวกันไทยได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง ร้อยละ 10 ภายในปี 2573
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์