หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกภายในปี 2564

6 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1220)

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยถึงยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยประจำปี 2561 โดยทางสถาบันเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 คือการเพิ่มศักยภาพและสร้างตลาดให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นสากล และเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ทั้งเรื่องคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการตลาดยุคใหม่ผ่านระบบออนไลน์ การเพิ่มขีดความสามารถวิจัยและนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจร รวมถึงการเป็นหน่วยงานกลางอย่างมืออาชีพในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ ในปัจจุบัน GIT ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์อัญมณีและเครื่องประดับโลกและเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการอัญมณีแนวหน้า 1 ใน 5 ของโลก อีกทั้งยังเป็น Lab เดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 17025 สำหรับโครงการในปี 2561 คือการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 6 ภูมิภาค เพื่อที่จะสามารถผลิตและออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตรงความต้องการของผู้บริโภค เน้นการเรียนการสอนทางด้านเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนเพชรพลอย การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับทั่วประเทศ รวมไปถึงระบบ E-Services เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบอัญมณีออนไลน์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ สถาบัน GIT ได้ทำงานบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศไทยในต่างประเทศ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานพลอยสี ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีชั้นนำของโลก สามารถส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์