หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย- สหรัฐอเมริกา หารือความร่วมมือครอบคลุมในทุกมิติ

6 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 916)

นางสาว บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมการเยือนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ได้มีการหารือด้านทวิภาคี
 
โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพื้นฐานที่เป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน สำหรับการหารือความร่วมมือของไทยกับสหรัฐครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ การเมือง ความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงด้านการค้าการลงทุนที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นที่จะเพิ่มปริมาณการค้าและการลงทุนโดยมีการลงนามบริษัทใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการลงทุนและเพิ่มการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์