หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยติดอันดับที่ 32 ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันของโลก

2 ตุลาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 983)

นายกฯ พอใจอันดับขีดความสามารถไทยปรับสูงขึ้น 2 อันดับจากปีที่แล้ว ชี้รัฐบาลเดินมาถูกทาง เชื่อนักลงทุนมั่นใจ ดันเศรษฐกิจโตเกิน 3.5%

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานผลดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 โดย World Economic Forum หรือ ดับบลิวอีเอฟ และพอใจที่อันดับขีดความสามารถของไทยปรับขึ้นจากอันดับที่ 34 เมื่อปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 32 ในปีนี้ โดยระบุว่า ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
 
"การขยับขึ้นแต่ละอันดับไม่ใช่เรื่องง่าย และเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของทุกภาคส่วน โดยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้าน โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งและระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ทำให้อันดับขีดความสามารถหลายด้านปรับดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น สัดส่วนการเป็นสมาชิกโทรศัพท์เคลื่อนที่จากอันดับที่ 55 ในปีที่แล้ว เป็นอันดับที่ 5 ในปีนี้ และการเข้าศึกษาในระดับมัธยม จากอันดับที่ 84 เป็นอันดับที่ 8 ส่วนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความพร้อมทางเทคโนโลยีก็ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย”
 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่า ประเด็นทางด้านการเงินและการตลาดของไทยก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก เช่น การจัดหาเงินทุนผ่านทางตลาดทุนในประเทศ ความพร้อมของบริการทางการเงิน ความแข็งแกร่งของระบบธนาคาร ความเพียงพอของทุนร่วมเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกและกำลังดำเนินการอยู่ คือ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนากฎหมาย การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการกระจายความเจริญด้านเทคโนโลยีไปยังพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ
 
"นายกฯ เน้นย้ำว่า นอกจากสิ่งที่รัฐบาลและความร่วมมือของทุกส่วนจะเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จแล้ว ความสม่ำเสมอของการส่งข้อมูลความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ ของประเทศไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ฯลฯ ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ จึงฝากกำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ด้วย ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าดัชนีความสามารถทางการแข่งขันนี้มีความเชื่อมโยงกับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แต่รัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย และเมื่อประเมินจากตัวเลขการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศแล้ว คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้มากกว่าที่ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือเอดีบี คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 3.5”

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์