หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เมียนมาปรับบริการของศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ แก้ไขปัญหาความหนาแน่น

29 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 949)

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางการเมียนมามาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน จำนวน 9 ศูนย์ เพื่อออกเอกสารรับรองบุคคล CI ให้แก่แรงงานเมียนมาที่ทำงานในประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย ในช่วงระยะเวลาผ่อนผัน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้รับข้อร้องเรียนจากนายจ้างว่า บริการของศูนย์ฯ ดังกล่าว มีความแออัดคับคั่ง ดำเนินการล่าช้าและ มีนายหน้าเถื่อนฉวยโอกาสเรียกรับเงินเพื่อเดินเรื่องให้รวดเร็วขึ้น
 
ทั้งนี้ พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยในปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการรอคิวนานและการเรียกรับเงิน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางาน ตรวจสอบและจะลงโทษอย่างเฉียบขาดหากมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยให้ประสานทางการเมียนมาแก้ไขปัญหาเรื่องการรอคิวนาน
 
จากการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับทางการเมียนมา ล่าสุด นาย U Win Shein ผู้อำนวยการกรมแรงงานจากกระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมืองและประชากรของเมียนมา ก็ได้ออกมาแถลงต่อสื่อของเมียนมาเช่นเดียวกันว่า ได้สั่งการเจ้าหน้าที่เมียนมาและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ในประเทศไทย ให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและจัดการกับโบรกเกอร์ที่หวังผลประโยชน์จากจากแรงงานต่างด้าวด้วยเช่นกัน
 
ขณะนี้ ทางการเมียนมาได้ปรับบริการของศูนย์พิสูจน์สัญชาติฯ โดยแก้ไขปัญหาความหนาแน่น ด้วยการเพิ่มคิวและเพิ่มเครื่องผลิตเล่มเอกสารรับรองบุคคล (CI) ที่ศูนย์ฯจังหวัดระนอง สมุทรสาคร และสมุทรปราการ ซึ่งสามารถผลิตเอกสารรับรองบุคคล (CI) ได้เพิ่มอีกเป็นวันละ 1,400 คิวต่อหนึ่งศูนย์ ส่วนศูนย์ฯ ที่เหลืออีก 6 ศูนย์ฯ คือ ที่เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์และสงขลาจะให้บริการได้ 1,000 คิวต่อวัน และจะให้ศูนย์ฯ ตรวจสัญชาติให้กับแรงงานกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (กลุ่มใบจับคู่) ที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและมีคิวนัดหมายไปตรวจสัญชาติตรงตามวันนัดทุกคน รวมทั้งตรวจสัญชาติกลุ่มใบจับคู่ที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสแต่ไม่มีคิวนัดด้วย
 
"ความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้กระบวนการตั้งแต่เอกสารรับรองบุคคล (CI) ของทางการเมียนมา การตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุข การตรวจลงตราวีซ่าของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และการออกใบอนุญาตทำงาน โดยกระทรวงแรงงาน จะมีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แล้วเสร็จทันในช่วงระยะเวลาผ่อนผันถึง 31 ธันวาคม 2560 นี้ หากนายจ้างไม่ได้รับความสะดวก ณ จุดใด สามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1467” นายอนันตชัยฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์