หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

29 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1461)

ผ่านไปกับงานมหกรรม ที่เป็นที่ที่ฮือฮาของคนไทยทั้งประเทศ ที่มีความตระการตาไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย สมกับการก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ผลการตอบรับจะเป็นอย่างไร ติดตามได้ใน Digital Bigbang .....ล้ำอนาคต กับไทยแลนด์ 4.0
 
ถือเป็นการตอกย้ำกับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาเป็นส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กับงานที่ได้รวบรวมเอานวัตกรรมฝีมือคนไทยมารวบรวมไว้ที่ใหญ่ที่สุดในงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2017 ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 
ที่ผ่านมา รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขับเคลื่อนให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมแห่งยุคดิจิทัล นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การจัดงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ครั้งนี้ เรียกได้ว่า ก่อให้เกิดการเจรจาการลงทุนกว่า 2 แสน ราย พร้อมกับขยายการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
 
พร้อมกันนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดงาน ยังนำไปสู่การผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะ และความสามารถในการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น เพราะในอนาคตประเทศจะเกิดการเชื่อมโยงผ่านการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน สร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้กับประชาชน กับการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบายของรัฐบาล
 
การจัดงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบงค์ จึงถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทย กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดการพัฒนา โดยหลังจากนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าจัดโรดโชว์ในทุกภูมิภาคของประเทศ หัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ ชลบุรี เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และวางรากฐานให้กับประชาชน ทั้งการศึกษา การเกษตร สุขภาพ ที่จะสร้างความยั่งยืน มั่นคง ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 
การเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ กับการสร้างรากฐานของประเทศให้มีความมั่นคง สู่ก้าวที่สำคัญในการหยั่งรากลึกของระบบเศรษฐกิจของไทยให้เข้มแข็ง
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์