หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลักดันภาคกลางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

20 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1041)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เสนอ ประกอบด้วย การพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สร้างความเชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวให้ทั่วทั้งภูมิภาค ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำและทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เปิดประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษทวาย ภาคกลาง และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี และพัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์