หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จ.อุดรธานี รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 1

19 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1086)

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงการซื้อขายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการขยายช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในระหว่างวันที่ 21 - 23 กันยายน 2560 ที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการค้าสินค้าเกษตรไทยสามารถเชื่อมโยงการซื้อขาย และขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กล้วยหอมทองให้มีคุณภาพดีและมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด จึงกำหนดจัดประกวดกล้วยหอมทอง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 โดยผู้ส่งผลผลิตกล้วยหอมเข้าประกวดต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไป สัญชาติไทย ส่งกล้วยหอมทองทั้งเครือๆ ละไม่ต่ำกว่า 5 หวี สุกพร้อมรับประทานในวันตัดสิน ไม่มีการตัดแต่งหวี หรือผลที่ไม่ดีออก จำนวนที่ส่งเข้าประกวด 1 เครือ ต่อ 1 ตัวอย่าง ส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
 
ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท รับลงทะเบียนผลผลิตที่ส่งเข้าประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 11.00 น. ที่เต้นท์ประกวดในบริเวณงาน ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดอุดรธานี (ตลาดอุดรเมืองทอง) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตัดสินการประกวด และมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ ทั้ง 5 รางวัล ที่เวทีกลาง ในเวลา 13.00 – 14.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-5075899 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221539
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์