หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 8.6 สร้างรายได้กว่า 1.6 แสนบ้านบาท

19 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 902)

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนสิงหาคม 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนกว่า 3 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ภูมิภาคยุโรป เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง อเมริกา โอเชียเนีย และแอฟริกาตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 8.66 ตามการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จีน มาเลเซีย และเกาหลี
 
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้ 163,482.41 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.72 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก คือ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น
 
สถานการณ์ท่องเที่ยวชายไทยเที่ยวไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560 ในเดือนกรกฎาคมมีชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศจำนวน 12.33 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 3.46 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสร้างรายได้ 76,937.40 ล้านบาท
 
นับตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศรวม 83.70 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้รวม 0.53 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.30 และ 6.95 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปของรายได้แก่ประเทศและกระจายรายได้ดังกล่าวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวม 1.727 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.31 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 1.197 ล้านล้านบาท และการท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 0.530 ล้านล้านบาท
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์