หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมสุดยอด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 2 ที่ฮ่องกง

18 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1038)

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Summit) ครั้งที่ 2 ที่ฮ่องกง ตามคำเชิญของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีนางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกล่าวเปิดงาน และมีนายหนิง จี๋เจ๋อ รองประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน นางเกา เอี้ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาคเอกชนของฮ่องกง ผู้แทนรัฐบาลจีน รวมทั้งนักธุรกิจจากกว่า 48 ประเทศรวม 3,400 คน เข้าร่วม
 
ในโอกาสดังกล่าว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงในฐานะที่ฮ่องกงเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ จุดหมายการลงทุนและประตูสู่จีน โดยฝ่ายไทยหวังที่จะเห็นฮ่องกงเปิดสำนักงานผู้แทนฮ่องกง (Hong Kong Economic and Trade Office – HKETO) ที่ประเทศไทย และได้ย้ำความพร้อมของไทยที่จะเป็นหุ้นส่วนกับฮ่องกงภายใต้ความริเริ่ม "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative – BRI) โดยเห็นว่าฮ่องกงสามารถมีบทบาทเป็น "หัวเข็มขัด” (buckle) เชื่อมต่อ BRI ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ในช่วงการประชุมสุดยอด BRICS ที่เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งให้ความสำคัญกับความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและพลังงาน
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้ให้เห็นถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคที่จะมีการลงทุนอย่างมหาศาลในช่วง 5 – 10 ปีข้างหน้า โดยกล่าวถึงแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยรวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) และการดำเนินการในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานในขณะนี้ และกำลังร่วมกับประเทศสมาชิกจัดทำร่างแผนแม่บท ACMECS (ACMECS Master Plan) ที่จะเน้นเรื่องการสร้างความเชื่อมโยงในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และในกรอบอาเซียนภายใต้ Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 ซึ่งจะเชื่อมโยงได้กับ BRI โดยฮ่องกงซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในด้านการเงินและโลจิสติกส์สามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนได้
 
ทั้งนี้ นอกเหนือจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ประเทศในกรอบความร่วมมือของสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) และกรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ก็จะมีการจัดทำแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงเช่นกัน ซึ่งแนวโน้มของความร่วมมือในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงต่าง ๆ เหล่านี้จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิกต่อไปในอนาคต
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์