หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
งานสัมมนาเมียนมา อินไซต์ ครั้งที่ 2 (Myanmar Insight 2017)

15 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1205)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทยในประเทศเมียนมามีกำหนดจัดงานสัมมนา เมียนมา อินไซต์ ครั้งที่ 2 (Myanmar Insight 2017) ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม โซฟิเทล แกรนด์ สุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกับนักลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปทำธุรกิจที่เมียนมารวมทั้งรับทราบข้อกฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับนักธุรกิจไทยที่มีกิจการและการลงทุนในเมียนมาอยู่แล้ว สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมรวมทั้งและโอกาสและอุปสรรคที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ
 
งานสัมมนาฯ ครั้งนี้แบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
(1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนในเมียนมา โดยจะเป็นการให้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐบาลของไทยและเมียนมา
(2) การให้ข้อมูลและประสบการณ์จากบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้เข้าไปทำธุรกิจในเมียนมาและประสบความสำเร็จ และโอกาสที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้จะสามารถสนับสนุนนักลงทุนไทย หรือกลุ่มบริษัทขนาดเล็กและขนาดย่อมของไทยได้
(3) เคล็ดลับที่จะทำให้ธุรกิจไทยประสบความสำเร็จในเมียนมา รวมถึงข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงล่าสุด และเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อุปสรรค ๆ ที่ควรรู้ ข้อพึงระมัดระวัง และวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกด้าน และ
(4) โอกาสในการเสริมสร้างธุรกิจไทยให้แข็งแกร่งขึ้น และสิ่งที่สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาหรือรัฐบาลไทยสามารถช่วยสนับสนุนนักธุรกิจไทยได้
 
ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ สามารถแจ้งความประสงค์ในการเข้างานสัมมนาฯ ที่อีเมล์ tbamoffice@gmail.com
โดย 20 ท่านแรกจะไม่เสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์