หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การยกระดับความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบไม่แบ่งพื้นความเจริญ

15 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1172)

ยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงเร่งพัฒนายกระดับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้เกิดขึ้นทั้งประเทศอย่างเท่าเทียม อย่างโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ หวังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนจะสามารถใช้บริการได้อย่างราคาถูกที่เป็นสวัสดิการจากภาครัฐ
 
ไทยแลนด์ 4.0 คือ นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับการยกระดับประเทศ โดยอาศัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้ามาต่อยอดและสร้างการเรียนรู้ทุกด้านแบบไร้ขีดจำกัดในชีวิตประจำวัน ผ่านเทคโนโลยีสารเทศไร้สาย หรือ อินเทอร์เน็ต ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนผ่าน โครงการประชารัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการยกระดับความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบไม่แบ่งพื้นความเจริญ
 
เหตุผลสำคัญในการจัดทำโครงการ เน็ตประชารัฐ นั้นคือ ความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงโลกอินเตอร์ได้ในราคาถูก ในเบื้องต้นหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้กำหนดเอาไว้ว่าอัตราค่าบริการนั้นจะอยู่ที่ประมาน 300 บาทต่อเดือนเท่านั้น ในการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมดติดตั้งอินเทอร์เน็ต 24,700 หมู่บ้านตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในการดำเนินการเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมให้ครบทั้งประเทศ
 
เมื่อโครงข่ายอินเทอร์ความเร็วสูงสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศได้เพียงพอ จะทำให้การวางรากฐานโครงสร้างเศรษฐกิจ 4.0 นั้นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนทุกคนสามารถนำเอาไปต่อยอดโดยใช้เน็ตประชารัฐให้เกิดประโยชน์ได้ อาทิ การขายสินค้าออนไลน์ การเปิดระบบบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ทำให้การจัดการเกิดความเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างโอกาสและสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ให้พื้นที่ห่างไกลความเจริญอีกทางหนึ่ง
 
ในอนาคตรัฐบาลจะเร่งการพัฒนาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างครอบคุลมที่สุดทั่วประเทศ ผ่านโครงการเน็ตชายขอบ เพื่อติดตั้งให้กับหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญที่อยู่บริเวณแนวชายแดน การเข้าถึงเป็นไปอย่างอย่างลำบาก โดยให้ กสทช.จัดการประมูลกับบริษัทเอกชน ถือเป็นการจัดทำร่วมกันที่รัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งจะทำให้หมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มขึ้นอีก 3,920 หมู่บ้านทันที โดยคาดว่านโยบายการสร้างโครงข่ายอินเตอร์นี้ทั้งหมดนี้จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มระบบและครอบคุลมทั้งหมดภายในปี 2561
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์