หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” สู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

15 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1327)

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี” โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร โอทอป วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 500 คน (14 ก.ย. 60) เวลา 18.30 น. ที่ ห้องสิรินภา ชั้น M โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากความรักความปรารถนาดีมายังอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี” ที่ร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศโดยทางสหประชาชาติได้ประเมินให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก จาก 207 ประเทศ และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 9 ของโลก จำนวน 32.6 ล้านคน/ปี
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบในเรื่องของวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติ เป็น 2 สิ่งที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ซึ่งทางด้านสถาบันยูเอสนิวส์ได้ประเมินให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ทรงอิทธิพลเป็นอันดับ 7 ของโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ
 
โดยสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมี 2 ประการ คือ การลงแรง ในที่นี้หมายถึงการมีจิตใจรักในการให้บริการ การต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และไมตรีจิต การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนญาติมิตรด้วยความจริงใจ ก่อให้เกิดความประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวอีก ส่วนอีกประการ คือในเรื่องของการลงทุน จึงขอฝากอาสาสมัครทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของการลงแรงในการเป็นเจ้าภาพที่ดีให้มีความพร้อมค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งทางรัฐบาลพร้อมที่จะดูแลประคับประคองสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไป
 
ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ททท. จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ดี" ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกันตระหนักถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในส่วนภูมิภาคและประเทศไทย
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์