หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียน-สหรัฐฯ เดินหน้ายกระดับพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับอาเซียน

14 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1735)

ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ประจำปี 2559 - 2560 พร้อมทั้งรับรองแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2560 - 2561 โดยสหรัฐฯ พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนผ่านกลไก ASEAN Connect Centre ณ กรุงจาการ์ตา
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Ms. Barbara Weisel) ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประชุมครั้งนี้ สหรัฐฯ ได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการรวมกลุ่มของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าอาเซียนและสหรัฐฯ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในโอกาสฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้รับทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และรับทราบความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ประจำปี 2559 - 2560 รวมทั้งรับรองแผนการดำเนินงานฯ ประจำปี 2560 - 2561 โดยสนับสนุนให้ระดับเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การขยายการค้าที่เสรีและเป็นธรรมและเพิ่มการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และอาเซียนต่อไป
 
นางอภิรดี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการหารือข้างต้น อาเซียนและสหรัฐฯ ได้รับทราบการเริ่มดำเนินการและความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อริเริ่ม US-ASEAN Connect เมื่อเดือนกันยายน 2559 ผ่านการเชื่อมโยง 4 เรื่อง ได้แก่ ธุรกิจ พลังงาน นวัตกรรม และนโยบาย โดยข้อริเริ่มดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน ผ่านการเข้าถึงข้อมูลความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรของรัฐบาลสหรัฐฯ และภาคเอกชน ซึ่งจะเน้นการดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "เศรษฐกิจดิจิทัล” ในปี 2560 ในโอกาสนี้ สภาธุรกิจสหรัฐฯ และอาเซียน (USABC) ได้นำเสนอต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการจัดทำ White Paper ข้อเสนอแนะแนวทางสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว หรือที่เรียกว่า "RICH” ประกอบด้วย Recognize-Implement- Consult-Harmonize
 
ทั้งนี้ ในปี 2559 สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าลำดับที่ 3 ของอาเซียน และอาเซียนเป็นคู่ค้าลำดับที่ 4 ของสหรัฐฯ การค้ารวมระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ มีมูลค่า 211.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของการค้าทั้งหมดของอาเซียน สำหรับการลงทุน สหรัฐฯ เป็นประเทศคู่ค้าที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในภูมิภาคอาเซียนมากเป็นลำดับที่ 3 คิดเป็นมูลค่ารวม 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์