หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต.นร. ร่วมงาน China-ASEAN Expo มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

13 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 995)

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดคูหาประเทศไทย และชมศาลาไทย ภายในงานแสดงสินค้า The 14th China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO ณ เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 14 ที่ไทยเข้าร่วมงาน CAEXPO โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมถึง 163 ราย และได้รับการตอบรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้สอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลไทยกำลังประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่ EEC ให้มากขึ้น ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดี ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนักของจีนจำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลไทยให้สิทธิประโยชน์สูง รวมทั้งขยายและเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อสร้างความสะดวกและสร้างความสนใจให้กับผู้ประกอบการ เชื่อ EEC จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในอนาคต
 
สำหรับงาน CAEXPO ภายใต้หัวข้อ "ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 การท่องเที่ยวช่วยผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค" โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ส่งเสริมกระตุ้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับ และสนับสนุนให้เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่แท้จริง โดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 15 กันยายน 2560  ณ Nanning International Convention & Exhibition Center เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์