หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

13 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1706)

ตามที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (31st ASEAN Summit and Related Meetings) ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2560 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน
1.1 ทางการฟิลิปปินส์เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2560
1.2 ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://reg.asean2017.ph/media
1.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร
(2) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน 6 เดือน
(3) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน 3 เดือน และ
(4) รูปถ่ายดิจิทัล 2 รูป
 
2. การตรวจลงตรา ผู้สื่อข่าวที่ถือหนังสือเดินทางไทย (ทั้งหนังสือเดินทางธรรมดาและราชการ) สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา สามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ 30 วัน สำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา และ 90 วัน สำหรับหนังสือเดินทางราชการ ตั้งแต่วันที่เดินทางถึง
 
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่
อีเมล aseanmedia2017@gmail.com และ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์