หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเจ้าภาพแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนปี 2561

12 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1639)

รมว.แรงงาน เปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ย้ำกระตุ้นเยาวชนเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต (Future of Work) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมการประชุมของคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการฯ โดยได้เชิญสมาชิกของประเทศอาเซียน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ประเทศ ประมาณ 40 คน สาระสำคัญในการประชุมเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดงาน รวมทั้งจะได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขสาขาใดบ้างในการแข่งขัน ส่วนการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือที่สูงขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพและโครงสร้างประชากร การเตรียมงานที่จะทำในอนาคต (Future of Work) ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทุกประเทศอาเซียนต้องร่วมมือกัน ซึ่งหากเยาวชนมีความพร้อมก็จะสามารถปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานในประเทศนั้น ๆ ด้วย
 
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 จะแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
2) เทคโนโลยีการสื่อสาร
3) แฟชั่นและครีเอทีฟ
4) ขนส่งและโลจิสติกส์
5) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ
6) บริการส่วนบุคคลและสังคม
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์