หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม Seoul Defense Dialogue ครั้งที่ 6 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

7 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1028)

ในระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปร่วมประชุม Seoul Defense Dialogue ครั้งที่ 6 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) โดยในวันที่ 5 กันยายน 2560 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ได้จัดให้มีการหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน หรือผู้แทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกลไกการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน (ROK – ASEAN Defense Vice Ministerial Talks) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการจะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยเสนอจะจัดการประชุมฯ คู่ขนานกับเวทีการประชุม Seoul Defense Dialogue ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ กรุงโซล ซึ่งผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนต่างเห็นพ้องกันว่า การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กับกระทรวงกลาโหมอาเซียนจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
 
ย่างไรก็ตาม ต่างเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการยึดหลักฉันทามติของอาเซียน (ASEAN’s Consensus) และยืนยันว่าการจัดตั้งกลไกการประชุมฯ ดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอาเซียน คือ คณะทำงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADSOM Working Group) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADSOM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ซึ่งกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้รับจะไปดำเนินการตามขั้นตอนของอาเซียนต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์