ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
เว็บไซต์ภาษาไทย เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
เริ่มแล้ว...งานเทศกาลโทรทัศน์อาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

7 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 153)

(7ก.ย.60) เวลา 09.00 น. นายโนเอล จอร์จ ปูยัต ปลัดประจำสำนักการสื่อสารประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ ประธานเปิดงานงานเทศกาลโทรทัศน์อาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (the 2nd ASEAN – Japan Television Festival) การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Seda Vertis North Hotel เมืองเกซอนซิตี้ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 
เทศกาลโทรทัศน์อาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาการและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1.การเสวนาทางวิชาการหัวข้อเกี่ยวกับด้านเทคนิคและเนื้อหา โดยในส่วนของประเทศไทย วิทยากรจาก กสทช. จะร่วมบรรยายในหัวข้อภาพรวมของกิจการโทรทัศน์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และหัวข้อเทคโนโลยีการออกอากาศที่ทันสมัยโดยเทคโนโลยี4K 8K
2.การจัดบูธนิทรรศการและการนำเสนอรายการของสถานีโทรทัศน์แต่ละประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการร่วมมือและแลกเปลี่ยนรายการ รวมถึงการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป
3.การจัดงาน(Public event) การแสดงของตัวแทนดาราจากประเทศสมาชิกขึ้นแสดงและสัมภาษณ์บนเวที
 
กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้าร่วมงานเทศกาลโทรทัศน์อาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (the 2nd ASEAN – Japan Television Festival) และได้นำผู้แทนจากหน่วยงานด้านโทรทัศน์ ได้แก่ผู้แทนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ (สทท.) สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (สนข.) เข้าร่วมงานเทศกาลดังกล่าว
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02-618-2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02-618-2372 E-mail:  aseanthai.th@hotmail.comจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์