หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ติดปีก OTOP - SMEs 4.0

5 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2137)

กรมท่าอากาศยานเตรียมเปิดพื้นที่สนามบิน 28 แห่งให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs มาจัดจำหน่ายในรูปแบบเดียวกับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายสินค้า และสามารถต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศได้
 
จากดำริของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนจัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าได้เหมือนกัน เช่น ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จึงนำมาสู่ "โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME Bank โดยจะมีการจัดพื้นที่ใน 28 ท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs มาจัดจำหน่าย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
 
ขณะที่ กรรมการผู้จัดการ SME Bank ย้ำถึงแนวคิดการเพิ่มช่องทางขายสินค้าในสนามบิน เนื่องจากเป็นประตูสู่ตลาดต่างประเทศได้ง่าย และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สินค้าของผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ไทย ขยายตลาดให้มากขึ้น โดยจัดรูปแบบเดียวกับตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ทั่วไทยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าเท่าเทียมกัน
 
นอกจากนี้ SME Bank ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เข้าถึงแหล่งเงิน ต้นทุนต่ำผ่านโครงการสินเชื่อสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนวงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในชุมชนและภูมิภาค
 
การเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบจำหน่ายสินค้าในท่าอากาศยาน 28 แห่ง ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ ถือเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สามารถต่อยอดขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้ นอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ นำพาไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 ของรัฐบาล
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์