หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 ดาต้าเซนเตอร์

30 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1426)

ดาต้า เซนเตอร์ หรือ ฐานข้อมูลภาครัฐ คืออีกหนึ่งนโยบายของรัฐที่จะเข้ามาศูนย์กลางการให้ความช่วยเหลือทางข้อมูลกับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก
 
การเพิ่มขีดความสามรถให้ประเทศได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีที่อย่างเต็มตัว และขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างทันสมัย นับเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยเฉพาะนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายได้ใช้เทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาต่อยอดในอนาคต
 
บิ๊กดาต้า เซนเตอร์ หรือ ฐานข้อมูลภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมข้อมูลที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันอย่างเป็นรูปธรรม บูรณการร่วมกันกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ต่างทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นฐานต่อยอดยกระดับ การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือเป็นอีกนโยบายที่เอื้อต่อการสร้างเครือข่าย ทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงข้อมูลมีคุณภาพทันสมัยแล้วนำมาใช้ในภาคธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
 
สำหรับ บิ๊กดาต้า เซนเตอร์ รัฐบาลได้ใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบบิ๊ก ดาต้า 3 ด้าน คือ เริ่มตั้งแต่การสร้างทีมบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในระยะสั้น / การบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่แล้วของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันจัดทำข้อมูลใหม่ที่พร้อมใช้งาน / การพัฒนาระบบซอฟแวร์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้มีความเหมาะสมกับประเภทข้อมูล โดยรัฐบาลประเมินการจัดทำบิ๊กดาต้าครั้งนี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการต่อยอดการแข่งขันสู่อนาคต
 
โดยนโยบายการจัดทำบิ๊กดาต้าครั้งนี้ จะทำให้การประกอบธุรกิจของภาครัฐ และเอกชน มีความสะดวกสบายมากขึ้นในเรื่องของการใช้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ส่งผลให้จีดีพีโตขึ้นถึงร้อยละ 0.82 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 84,000 ล้านบาท ตลาดแรงงานในอนาคตจึงต้องหันมาให้ความสนใจและความสำคัญของนักวิเคราะห์บิ๊กดาต้าให้มากขึ้น โดยการเปิดการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการปรับตัวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัวในอนาคตของประเทศ
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์