หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ก.พาณิชย์ ส่งเสริม SMEs หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า

21 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1677)

ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ขานรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะพัฒนาช่องทางการค้าตลาดออนไลน์ รวมถึงผลักดันธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยเข้าสู่ช่องทางการค้าผ่านตลาดระบบออนไลน์ให้ถูกระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ
 
ปัจจุบันการค้าขายผ่านช่องทางระบบออนไลน์กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ธุรกิจ E-Commerce กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
 
โครงการ Offline 2 Online ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,800 ราย
 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานพัฒนาสินค้าชุมชน เพื่อช่วยดึงผู้ประกอบการรายเล็กเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกต้อง เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญว่าหากเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งจะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของไทยเติบโตและแข็งแกร่งในตลาดโลก
 
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ผ่านการคัดสรรจากกระทรวงพาณิชย์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้บริโภคว่าเมื่อมาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านร้านดังกล่าวสามารถการันตีในคุณภาพ ราคา และการมีตัวตนของร้านค้านั้น ๆ ได้
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนประกอบด้วย กลุ่มสินค้า OTOP สินค้า Organic สินค้ากลุ่ม Halal กลุ่ม GI กลุ่ม Fairtrade และกลุ่ม Biz Club ต่างมองว่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจ และสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดจากระบบออฟไลน์ไปสู่ระบบออนไลน์ได้ในอนาคต
 
โครงการ Offine 2 Online โครงการนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ SMEs หรือกลุ่มคนตัวเล็ก ๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 95 ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หากภาครัฐสามารถผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้กลายเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการตัวเล็ก ๆ ได้ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์