หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน ช่องทางนำสินค้าดีมีคุณภาพออกสู่ตลาด

15 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1252)

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวถึงการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านหรือชุมชนพาณิชย์ ในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างความพร้อมภาคประชาชนให้เกิดการรับรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจากปัญหาของผู้ประกอบการชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน ทำให้เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญช่วยลดปัญหาดังกล่าว โดยทักษะและความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนที่ไม่เพียงพอสามารถขอคำปรึกษาและสนับสนุนได้จากศูนย์บ่มเพาะที่จัดตั้งขึ้น เพราะมีวิทยากรดูแลผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ ในเบื้องต้นตั้งเป้ายกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน พัฒนาวิทยากร E-Commerce ชุมชน 600 ราย ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 6,000 ราย ให้มีร้านค้าออนไลน์ 4,500 ร้านค้า รวมทั้ง ผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าสูงถึง 200 ล้านบาท
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์