หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชายแดนไทย-กัมพูชา

11 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1757)

นายสิทธิโชค จตุรเจริญคุณ รองประธานกลุ่มธุรกิจ ที.เค.กรุ๊ป กล่าวกับคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นำโดยนางสุกานดา โตษะสุข ถึงลู่ทางในการเข้ามาลงทุนธุรกิจเสื้อผ้าในเขตอุตสาหกรรมชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชาว่า เริ่มแรกได้ประกอบธุรกิจเสื้อผ้าในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี จากนั้นได้ขยายการลงทุนมาทำธุรกิจด้านร้านอาหาร โรงแรม และการท่องเที่ยวที่กรุงพนมเปญ และเสียมเรียบ ล่าสุดได้ขยายธุรกิจทำโรงงานผลิตเสื้อผ้าในเขตอุตสาหกรรมชายแดนไทย-กัมพูชา อำเภอศรีโสภณ
 
โดยรัฐบาลกัมพูชาได้สนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างดี ประกอบกับมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วของประเทศไทย ทำให้การขนส่งมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งการเปิดประชาคมอาเซียน ถือว่าส่งผลดีในหลายด้าน ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนชัดเจนมากขึ้น
 
ในส่วนของพนักงานในโรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา นางพร หยาด ชาวศรีโสภณ บอกว่า ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้า โดยเข้ามาทำงานนานกว่า 3 ปีแล้ว รายได้ส่วนใหญ่นำไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลและได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวด้วย
 
เช่นเดียวกับนางสาวนงค์คราญ แสนคำมาตร ชาวจังหวัดนครราชสีมา ทำหน้าที่หัวหน้าห้องรีดแพ็ค เล่าว่า ได้เข้ามาทำงานในอำเภอศรีโสภณมานานกว่า 4 ปีแล้ว ช่วยสอนงานให้พนักงานชาวกัมพูชา ซึ่งบางคนมีประสบการณ์ด้านการเย็บเสื้อผ้ามาบ้าง ทำให้การทำงานง่ายและรวดเร็วขึ้น
 
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์