หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ลาว ตลาดทำเงินใกล้สุด

11 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2983)
 
 
ในปีนี้ที่จะเริ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะเห็นภาพการกระตือรือร้นของความร่วมมือระหว่างประเทศของสมาชิกในอาเซียนมากขึ้น ดูผิดตาจากที่ผ่านมาเพราะหากความร่วมมือระหว่างประเทศใดไม่คืบหน้า อาจพลาดโอกาสหรือล่าช้าในการใช้ประโยชน์จากเออีซี

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 จะเป็นเวทีหารือการค้าทวิภาคีระดับรัฐมนตรี ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน มีเป้าหมายเพิ่มการค้า 2 ฝ่ายอีกเท่าตัว ในปี 2560 ผ่านแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยลาว ปี 2558 - 2560 ที่บรรจุสาระในการเพิ่มการค้า เพิ่มการลงทุน ลดอุปสรรคทางการค้า
โดยเฉพาะการเปิดด่านชายแดน ลดขั้นตอนและกฎระเบียบ รวมถึงมาตรการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกัน

และแน่นอนฝ่ายไทยจะเสนอความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ย้อนดูความสัมพันธ์
ลาว-ไทย พบว่าปี 2557 การค้าระหว่างกันมีมูลค่ารวม 5,443.11 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 6.34 โดยไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของลาว การส่งออกของไทยไปลาว มูลค่า 4,032.55 ล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้า 1,410.56 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย เช่น น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

ส่วนสินค้านำเข้าจากลาวมาไทยที่สำคัญ เช่น เชื้อเพลิงอื่น ๆ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และของ
ปรุงแต่งจากผักและผลไม้ เป็นต้น

ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ คือปี 2556 - 2557 การลงทุนของไทยในลาวอยู่ในลำดับที่ 2 รองจากจีน
มีมูลค่าการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2531 - 2557 มูลค่า 4,456 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังเปิดเออีซีการค้าระหว่างไทยและลาวจะเพิ่มการค้าเท่าตัวน่าจะไม่ใช่เรื่องยาก เป็นอีกตลาดที่ธุรกิจไทยไม่ควรมองข้าม เป็นตลาดทำเงินใกล้สุด


ที่มา : มติชน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์