หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ประเทศไทยมอบเอกสารอาเซียนที่เป็นอักษรเบรลล์ให้อาเซียน

7 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1245)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเอกสารสำคัญของอาเซียนที่แปลงเป็นอักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียงให้รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ รวมทั้งเลขาธิการอาเซียน ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
การจัดทำเอกสารสำคัญของอาเซียน เป็นความคิดริเริ่มของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้โครงการ "The Fifty at Fifty” เป็นโครงการผลิตเอกสารสำคัญของอาเซียนในรูปแบบของอักษรเบรลล์และสื่อหนังสือเสียง จำนวน 50 ชุด เป็นกิจรรมหนึ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนในปีนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงข้อมูลของอาเซียน โดยเอกสารอักษรเบรลล์ของอาเซียนดังกล่าวประกอบด้วยกฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเพื่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนตุลาคม 2559
 
อนึ่ง โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งถือเป็นการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมตามนโยบายของไทยและอาเซียน
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์