หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงานร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT รับรองปฏิญญาวางระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ณ ประเทศเวียดนาม

1 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1251)

"อนันต์ชัย”โฆษกแรงงาน เผย รมว.แรงงานและคณะเตรียมประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แสดงเจตนารมณ์ร่วมรับรองปฏิญญาด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานจากประเทศต้นทางมายังปลายทางอย่างถูกกฎหมาย สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
 
นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ มีกำหนดเดินทางไปประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2560 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามคำเชิญของทางการเวียดนามโดยในการประชุมในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีวาระการรับรองปฏิญญาร่วม CLMVT ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ด้วย
 
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย เป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT ในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย การส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมายผ่านข้อตกลงทวิภาคี การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจัดส่งแรงงานเอกชน รวมถึงหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง
 
ทั้งนี้ นอกจากการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ในครั้งนี้แล้ว พล.อ.ศิริชัย จะได้หารือทวิภาคีการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกับ H.E. Khampheng Saysompheng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว และ H.E. Dao Ngoc Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ผ่านการสร้างความเข็มแข็งของระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับมีส่วนร่วมรับผิดชอบสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเหมือนกับที่ไทยได้ร่วมมือกับเมียนมาและกัมพูชา
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์