หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิก หารือถ่ายโอนด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงจากจีน

1 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1619)

นายกลม ตรรกบุตร นายกสภาวิศกร พร้อมด้วยนายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก แถลงผลการหารือการอบรมและทดสอบความรู้วิศวกรและสถาปนิกของจีน ที่จะเข้ามาร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ตอนที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระว่างรัฐบาลไทย-รัฐบาลจีน ระยะทาง 252.35 กิโลเมตร วงเงินกว่า 179,412 ล้านบาท ว่า หลังจากหารือกันในครั้งนี้สภาวิศวกร จะทำการอบรมและทดสอบวิศวกรจีน จำนวน 400 คน โดยจะแบ่งการอบรมและทดสอบทั้งหมด 4 รอบๆ ละ 100 คน ด้านสถาปนิก จะทำการอบรมทั้งประเทศไทย ประมาณ 20-30 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกบุคลากรที่จะทำการอบรมในครั้งนี้ สิ่งที่ประเทศไทยควรจะได้รับจากการถ่ายโอนเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการควบคุมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ทางจีนยอมรับเงื่อนไขการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับไทยในส่วนที่ไม่ขัดกับข้อกฎหมายของจีน สัญญาลิขสิทธิ์ที่ทางจีนได้จากบริษัทต่างชาติ โดยจีนยืนยันว่าจะทำการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้โดยไม่คิด
 
สำหรับระยะเวลาการอบรมและทดสอบ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. กำหนดไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมนี้ ซึ่งจะสอดคล้องกับการเริ่มงานในโครงการระยะที่ 1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนการถ่ายโอนเทคโนโลยีจะต้องมีขั้นตอนการเรียนรู้ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องแล้วเสร็จภายใน 8 เดือน ประกอบด้วย 1.การถ่ายโอนเทคโนโลยีในเรื่องการพัฒนาบุคลากรออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง /การถ่ายโอนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถซ่อมบำรุง /การถ่ายโอนเทคโนโลยีเรื่องของการผลิตตู้รถโดยสาร โดยเอกชนไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและการถ่ายโอนเทคโนโลยีผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับราง
 
อย่างไรก็ตามสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกจะหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ จากนั้นทั้ง 2 สภา จะเป็นการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมในวันที่ 9 สิงหาคมนี้ก่อนที่จะหารือร่วมกับจีนอีกครั้งในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่ฝ่ายรัฐบาลไทยกับจีนจะหารือร่วมกันครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ ที่กรุงเทพฯอีกครั้ง
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์