หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยกระดับสนามบิน “อู่ตะเภา” เทียบชั้น “สุวรรณภูมิ”

31 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3124)

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอี
 
เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาคผ่าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหนึ่งในนั้น คือ อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลได้เดินหน้าส่งเสริมยกระดับสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์ วงเงินกว่า 760 ล้านบาท รองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่
 
อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม S-CURVE ที่มีคำความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พร้อมยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์การด้านการขนส่ง และอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปเอเชีย
 
การส่งเสริมให้เกิดการลงทุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ธุรกิจการบิน รวมถึงท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ให้ทัดเทียมกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นฮับของธุรกิจการบิน และการขนส่ง เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวงเงิน 760 ล้านบาท เพื่อศึกษาการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ได้แก่ การสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารอาคาร 2 การสร้างรันเวย์แห่งที่ 2 ห่างออกไปจากรันเวย์เดิม 1.5 กิโลเมตร การสร้างไฮสปีดแท็กซี่เวย์ เพื่อลำเลียงผู้โดยสารได้สะดวกมากขึ้น ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน Maintenance Repair and Overhaul หรือMRO โดยแอร์บัสเป็นผู้พัฒนา
 
สำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ปี 2560 - 2564 ซึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนส่งและอากาศยาน จะประกอบด้วย 12 โครงการ ได้แก่ งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบ งานก่อสร้าง High speed taxiway และ taxiway เพิ่มเติม วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท
 
งานก่อสร้าง Bunker เพื่อจัดระเบียงลานจอดอากาศยานแยกพื้นที่จอดอากาศยานทหาร วงเงินประมาณ 10 ล้านบาท โครงการระบบสารสนเทศอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 วงเงิน 69 ล้านบาท โครงการจัดหาระบบกล้องวงเงินปิด เครื่อง x-ray และ Software ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสาร ลานจอดรถ และเส้นทางเข้าออก วงเงิน 53 ล้านบาท
 
โครงการก่อสร้างอาคารเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น 19 ล้านบาท งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบ งานก่อสร้างและทางวางและทางขับที่ 2 วงเงิน 145 ล้านบาท งานจ้างวานแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง วงเงิน 135 ล้านบาท
 
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบศูนย์ซ่อมอากาศยาน MRO วงเงิน 100 กว่าล้านบาท งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างอาคารรองรับการปฏิบัติงานของ Air Cargo วงเงิน 45 กว่าล้านบาท งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน วงเงิน 72 ล้านบาท
 
งานจ้างศึกษา สำรวจ และออกแบบงานก่อสร้างศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่ Defense-related industry research zone วงเงิน 9.9 กว่าล้านบาท และงานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบระบบสาธารณูปโภค วงเงินประมาณ 20 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ รัฐบาลขยายงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน จากเดิมอนุมัติงบประมาณไว้ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 แต่เมื่อวัสดุราคาเพิ่มขึ้น จึงขยายงบจาก 1,255 ล้านบาท เพิ่มเติม 1,400 ล้านบาท เริ่มดำเนินในเดือนกันยายนนี้
 
แม้การเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งและการบิน จะเป็นการลงทุนจากภาครัฐ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาคเอกชนในกลุ่มธุรกิจการบินอย่างแอร์บัสมาร่วมพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในรูปแบบการลงทุนแบบ PPP ซึ่งจะเสริมให้ไทยมีความแข็งแกร่งต่อการพัฒนาธุรกิจด้านขนส่ง และการบิน ดึงเม็ดเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่ อีอีซี และประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์