หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

29 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1403)

ตามที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2560 นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมฯ ดังกล่าว ตามที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนออนไลน์โดยตรงได้ที่ registration.bricschn.org ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 24.00 น. (เวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง)
2. การตรวจลงตรา สื่อมวลชนสามารถนำ letter of confirmation ที่ได้รับภายหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนออนไลน์ ไปยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภท J-2 (การตรวจลงตราสำหรับสื่อมวลชนต่างชาติ) ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์