หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดงาน Thailand Industry Expo 2017

26 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1457)

พร้อมเดินหน้าโรดแมป Thailand 4.0 ผนึกกำลังภาคีภาครัฐ เอกชน การศึกษา เร่งขับเคลื่อน Industry 4.0
 
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Industry Expo 2017” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อชูแนวคิด Thailand Industry 4.0 : One Transformation, Thousand Opportunities หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 สรรค์สร้างโอกาสอนาคตไทย ด้วยการแสดงศักยภาพเทคโนโลยี นวัตกรรม สินค้าและบริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมกว่า 1,500 ราย (26 ก.ค. 2560) เวลา 09.30 น. ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวรายงานว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอนาคต กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 20 ปี เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต มาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งระบบ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิต ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน การเพิ่มผลิตภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่ระดับโลก และเดินหน้าสู่การตลาดแบบไร้พรมแดน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย ให้เติบโตได้ในระยะยาว
 
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางกลยุทธ์การทำงานสำคัญไว้ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 2) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็น SMEs ที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในลักษณะกลุ่มหรือ Cluster ที่มีบริษัทใหญ่เป็นคู่ค้าสำคัญ และ 3) การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อรองรับการกระตุ้นการลงทุนขนาดใหญ่รอบใหม่ของประเทศ ซึ่งถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการขับเคลื่อนและดำเนินยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศ พร้อมการจัดแสดงเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมที่น่าสนใจจากประเทศชั้นนำและคู่ค้าสำคัญของไทยด้วย อาทิ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และมาเลเชีย เป็นต้น
 
หลังจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ได้กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 2 ประการ ได้แก่ 1. จะพยายามไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำลงไปกว่าเดิม สร้าง Momentum ใหม่ให้ได้ และ 2. ประเทศไทยจะมุ่งมั่นในเรื่องการปฏิรูป เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกล่าวเน้นว่าภายใน 1 ปี จะต้องเห็นภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นย้ำการส่งเสริม Bio Economy หรืออุตสาหกรรมด้านการเกษตร เพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้มีรายได้ดีขึ้น เพราะเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยในด้านการส่งออก แล้เห็นควรให้เพิ่มความสำคัญของอุตสาหกรรมด้านบริการ เพื่อการพัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
 
อนึ่ง สำหรับกิจกรรมภายในงาน แบ่งออกโซนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.) Royal Pavilion: นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ พร้อมทั้งการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 2.) Thailand Industry Innovation Showcase Pavilion: เป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคThailand Industry 4.0 3.) Fashion Districts: การตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้า โดยดึงจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆ มาตกแต่งให้สวยงาม 4.) Creative and Innovative Entrepreneur: การนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมโดดเด่นรวมทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการ กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร เกษตร ชีวภาพ 5.) SMEs & OTOP Categories by product: การออกร้านของธุรกิจ SMEs และ 6.) Thailand Food Valley บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปจากร้านค้าชั้นนำจากทั่วประเทศ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์